Opinia

Jest opinia z Unii tajna,
lecz niezwykle miarodajna.
W niej rząd polski jest chwalony!

Niech obwieszczą światu dzwony
o pochwale tej dla rządu.
(Tekst opinii jest do wglądu.)

Demokracja w czystej wodzie
kwitnie w Polsce po zachodzie,
a także po wschodzie słońca
i tak będzie aż do końca.

Tak do końca owych dni,
gdy się PiS po nocach śni,
kiedy Prezes w swej dobroci
w kraju wszystkich nas ozłoci.

Chciałbym wspomnieć i o sporcie.
Tutaj jestem też w komforcie,
bo z Holandią jest wygrana!
Wielka radość to dla fana!