Kto ciągle czuwa?

Szydło z Unią jest w dialogu.
Rozgłaszajmy rzecz na blogu,
bo to dialog historyczny.

Umysłowy, czy fizyczny,
każdy sprawę dobrze czai.
(Nie uwzględniam w tym hultai).

A Timmermans na Dzień Dziecka
znów przyjedzie. Nowa kiecka
też zabłyśnie na Beacie.

Dziennikarze znów na czacie
nam doniosą, co się dzieje.

Komuniści i złodzieje
rzecz ocenią tendencyjnie.
(Muszę jechać dziś na myjnię).

A suweren, prawie cały,
będzie znów wytrzeszczał gały
jak ten dialog się posuwa.
Zaś nad wszystkim Prezes czuwa.