Jedenastka

Narodowa jedenastka –
reprezentacji namiastka.
Każdy gra tu w swoją stronę
i promuje przy tym żonę.
Czasem grają niezbyt czysto.
Nie czyń tego maturzysto!

W meczu naród sędzią będzie,
biorąc udział w tym obrzędzie.

Niech zwycięży – wiedz Edmundzie –
Bronisław już w 1-szej rundzie!