Dzieje się, dzieje

Zjadł Trybunał 5 ciasteczek.
Nie zaglądał nam do teczek,
ale wydał orzeczenie,
którym gardzi dziś szalenie
orędownik dobrej zmiany.
Krzywią na to się i Stany.

Rząd wyroku nie drukuje.
Za „kompromisem” optuje.
Zlewa Komisję z Wenecji.
PiAr doszedł do perfekcji :-)

Mówią, że się świat z nas śmieje,
komuniści i złodzieje.