Komisja Wenecka c.d.

Kontynuuje grę Komisja
bo nie kończy się jej misja.
Wcale nie chce iść na rękę.
Nadal ciągnie tę udrękę.
Na miesięcy mogła kilka
spocząć – to by była chwilka!

A w Wenecji są przecieki
i zalewa ich jak z rzeki!
Bo reguły w tej Wenecji
rodem prosto są z ubecji :-)