Po Trybunale

To banalny jest komunał,
że już skończył się Trybunał.
Przyjmijmy wariant roboczy,
że już władzy nie podskoczy.

Mocno spadną mu aktywy.
Będzie działał jak nieżywy.
Przyszłość przed nami szczęśliwa!
(Fraza ta jest żartobliwa).