Ekspres

Duda działa ekspresowo.
Śpiewa o tym już Mrągowo.
Ustawę o Trybunale
już podpisał w rączym cwale.
Musiał siedzieć całe święta!
Pracowitość niepojęta!

On jest szybszy od rakiety.
Kto jest przeciw – mówi bzdety.
Naród (a w tym szwagier Heni)
tego jednak nie doceni.