Po referendum

Referendum chciał mieć Kukiz,
by wprowadzić w Polsce JOW-y.
Może liczyć i do stu PiS,
temat jest już i tak z głowy.

Referendum wykazało,
czy ktoś z prawa, czy ktoś z lewa,
chociaż forsy wciąż przy mało,
problem JOW-ów każdy zlewa.