Nominacja

Duży show był na Torwarze.
Ściągnął znane nam już twarze.
Zrobił tam konwencję PiS
i sielanki czar już prysł.

No i wyszło szydło z worka
i znana agitatorka
została dziś namaszczona
na pisowskiego czempiona.

Sprytny zabieg w tej metodzie,
żeby Prezes był w odwodzie.
Zakasa szybko rękawki –
będzie rządził z tylnej ławki.