Łuk Tryumfalny

Brak jest zgody w narodzie w sprawie barwnej tęczy.
Niejednego ten obiekt stresuje i dręczy.

Pomysł więc podano, w narodowej oprawie,
by łuk wielki w przyszłości zbudować w Warszawie.

Jak na razie z pomysłu konkluzja jest taka:
łuk ten będzie tryumfem imć Jana Pietrzaka.