Komisja? – spoko!

I znów przybyła Komisja.
I nie kończy się jej misja.
I ponownie nic nie znajdzie :-)
chyba, że pójdzie po bandzie.

To z Wenecji są kolesie.
Echo w kraju o tym niesie.
Słabo znają się na prawie.
Pogawędzą ciut przy kawie.

A co w kraju dziś się dzieje?
Komuniści i złodzieje
nadal stoją dziś na straży,
by poskromić trochę łgarzy.

Wzmaga się inwigilacja.
Rząd potwierdza: jest w tym racja.
Kiedy władza cię podsłucha,
to jak całus od komucha.