Szkło kontaktowe

Już 10 lat ma Szkło Kontaktowe,
a dziś zaczyna życie swe nowe.

Będzie rozstrzygać: Doda, czy Duda –
komu z nich lepiej występ się uda?

Nawet, gdy Hofman już nie powróci,
też inny poseł temat podrzuci.

Można przypuszczać, że aż do maja
jeszcze przed nami są niezłe jaja.