Strofy wierszem pisane

Premier Szydło jest wspaniała –
pisze prasa, prawie cała.
Zdania mocno zbliżonego
telewizja jest Kurskiego.
Myśl tę gromko także głoszą
politycy, co się wznoszą
ponad dobro swego kraju.
Trafią z pewnością do raju.

Pozytywna atmosfera
w całym kraju szybko wzbiera.
Kto pozdrowić chce Prezesa,
niechaj wyśle SMS-a.