Odwiedziny

Tusk na Dudy zaproszenie     
nas odwiedził! Klną jelenie!
Szydło wyczuła kaszanę.
Dostała na ustach pianę.

Kaczor uciekł do Krakowa.
Uznał wprost, że to jest zmowa
Dudy z Tuskiem! O cholera!
Niech już spada i nie gdera.    

Duda się na niepodległość
wciąż wybija (?) – to uległość
jednak jest wobec prezesa.
Grunt, by się zgadzała kiesa.

Zmienią ulice w Warszawie.   
Wiedzą o tym już w Iławie.
Będzie ulica Kaczora.
Chrońmy Polskę od pisiora!

Nowogrodzka z Nowogrodu
wzięła nazwę. Drżyj narodu!
Takie ruskie nazewnictwo
to ciemnota i wstecznictwo!    
Nazwa do szybkiej wymiany!
Nowy patron jest już znany.

Od dwóch lat śledzą „kanalie”
te rozliczne anomalie.
Mówią prosto: Spieprzaj dziadu!
Mamy dość już twego jadu!