Po wyborach

I niestety te wybory  
znowu wygrały pisiory!
Obiecali nam łapówkę,
aż suweren stracił główkę.

To efekt piątki Kaczora.
Wrzucić program ten do wora,
bo on jest niezwykle drogi
i ma bardzo krótkie nogi.

Kraj zadłużyć bardzo łatwo –
zapamiętaj sobie dziatwo.
A przed nami wariant grecki,
może gorszy niż ubecki.  

Albo będzie jak za Gierka –
w sklepach nie uświadczysz serka.
Wielkie polskie zadłużenie
będą spłacać z PiS jelenie.

Obudź wreszcie się narodzie,
bo głupota nie jest w modzie.
Dzisiaj wraca nam komuna. :-(
Bądźcie mądrzy – do pieruna!