Andrzej Duda, Ma³gorzata Sadurska, Stanis³aw Karczewski

Radom, 25.06.2015. Prezydent elekt Andrzej Duda (P), pos³anka PiS Ma³gorzata Sadurska (C) i wicemarsza³ek Senatu Stanis³aw Karczewski (L), na uroczystoœciach rocznicowych Radomskiego Czerwca ’76, 25 bm. w Radomiu. (mr) PAP/Micha³ Walczak