Jaros³aw Kaczyñski

Warszawa, 15.05.2021. Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski podczas prezentacji programu Prawa i Sprawiedliwoœci “Polski £ad” ogl¹danej na portalu pap.pl w jednym z mieszkañ w Warszawie, 15 bm. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali deklaracjê programow¹ Polski £ad. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *