Wac³aw Berczyñski, Antoni Macierewicz, Kazimierz Nowaczyk

Warszawa, 15.09.2016. Od lewej: przewodnicz¹cy podkomisji smoleñskiej dr in¿. Wac³aw Berczyñski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i cz³onek komisji prof. Kazimierz Nowaczyk, podczas konferencji prasowej przedstawicieli podkomisji ds. zbadania katastrofy smoleñskiej, 15 bm. w Warszawie. (mr) PAP/Radek Pietruszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *