Jaros³aw Kaczyñski Beata Szyd³o

Warszawa, 12.11.2015. Prezes Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³aw Kaczyñski (P) oraz kandydatka PiS na premiera pos³anka PiS Beata Szyd³o (L) podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu VIII kadencji, 12 bm. (cat)
PAP/Pawe³ Supernak